Srpski


OPEN E SOFTWARE

Open-E is an innovative IP-based data storage software developer and manufacturer of products used for building and managing centralized storage servers.

Open-E’s well-established software is appreciated for best-in-class reliability, performance, flexibility at competitive prices.

The ZFS-based Open-E JovianDSS Data Storage Software is a perfect solution for enterprise-sized Software Defined Storage environments as its unique features like thin provisioning, compression and deduplication ensure highest data reliability and integrity, helping to achieve optimal data storage, protection and recovery.

The software supports iSCSI, SMB/CIFS and NFS protocols, focusing on enterprise users who require a unified NAS / SAN solution.
Open-E predstavlja inovativne platforme za razvoj i proizvodnju softvera i pratećih proizvoda, baziranih na IP strukturama, neophodnih u kreiranju i upravljanju centralizovanim serverima za skladištenje podataka.

U profesionalnom korisničkom domenu, izuzetno dobro pozicionirani Open-E softver je posebno cenjen zbog svoje pouzdanosti, funkcionalnosti, postignutih performansi i fleksibilnosti kao i u pogledu konkurentnosti po pitanju cena, u ovoj najzahtevnijoj klasi proizvoda.

Open-E softverski paket za skladištenje podataka “JovianDSS“, (https://www.open-e.com/), baziran na SUN-ovom “Z File System-u”, predstavlja savršeno rešenje za korporativna softverski definisana skladišna okruženja.

Zahvaljujuči svojim specifičnim mogućnostima u domenu sekvencijalnog pristupa, kompresije i deduplikacije fajlova, ovaj softverski paket obezbedjuje najviši nivo pouzdanosti i integriteta uskladištenih podataka, stvarajući prostor za dosezanje optimalne skladišne strukture, njenog rekonstruisanja i zaštite.

Open-E softverska rešenja podržavaju sve aktuelne iSCSI, SMB/CIFS kao i NFS protokole, fokusirajući se prvenstveno na poslovne korisnike kojima su neophodne objedinjena NAS / SAN rešenja.