Srpski

U skladu sa razvojnim potrebama lokalnog poslovnog okruženja, privredno društvo “Supermikro” snabdeva tržište specifičnim informatičkim proizvodima kao što su:

  • High End serverske platforme
  • Specijalizovani hardver
  • Superkompjuteri
  • Grafičke radne stanice
  • Kompjuteri za grafičku obradu i video editovanje
  • Industrijski računari
  • Personalizovane platforme različitih namena
  • Terenske i specijalne platforme za vojne namene
  • Programski paketi za zaštitu podataka
  • Kriptografske aplikacije za posebne namene

U tu svrhu „Supermikro“ već više od decenije partnerski sarađuje sa svojim principalom, globalnim liderom u sferi istraživanja, razvoja, proizvodnje i plasmana servera, serverskih platformi i specijalizovanog hardvera kao i kompleksnih rešenja za kritične misije, američkom kompanijom Supermicro.

Od posebnog značaja u ovom poslu su svakako i naši ostali partneri, Advantech (industrijski računari), Avocent (KVM), Tandberg Data (backup), McAfee (softver), Avroraid (softver), CryptoLogica (sigurnosni softver)

Savremeni uslovi poslovanja podrazumevaju i sve kompleksnije i zahtevnije informatičke resurse. Sa razvojem informacionih servisa i novih komunikacionih metoda kao i sve bržeg pristupa informacijama u globalnim okvirima, nameće se i potreba za sve većom informatičkom, energetskom i sigurnosnom efikasnošću.

„Supermikro“ platforme, na bazi Supermicro tehnologije, pretstavljaju danas vodeća priznata rešenja u domenu "Green" Tehnologija sa rekordnom energetskom efikasnošću.